Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach wpisz swój adres e-mail.

Adres e-mail:

O konkursach

 

 

 

 

 

Centrum Edukacji Historycznej „KLIO "


  Ogólnopolski Konkurs Historyczny „KLIO 2015”

"WIELCY POLACY"ZAPROSZENIE


Szanowni Dyrektorzy i Nauczyciele!

Centrum Edukacji Historycznej „KLIO” ma ogromny zaszczyt zaprosić Państwa szkoły do wzięcia udziału w I  Ogólnopolskim Konkursie Historycznym "Klio 2015".

Nasze konkursy wpisały się już na stałe w harmonogram ogólnopolskich konkursów edukacyjnych o czym świadczy jego niesłabnąca popularność wśród społeczności uczniowskiej i kadry nauczycielskiej. Jesteśmy z Państwem już 7 lat.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych ( klasy 4-6 ). Ciekawe formy konkursowe oraz pytania o zróżnicowanym stopniu trudności pozwalają na wzięcie w nim udziału jak największej liczbie uczestników, niezależnie od poziomu posiadanej przez nich wiedzy i nabytych umiejętności. Mamy nadzieję, że atrakcyjne nagrody przyczynią się do licznego w nim udziału. Wierzymy, że WASZEJ SZKOŁY nie zabraknie w konkursie, a fascynujący świat polskich symboli narodowych będzie kluczem do sukcesu Państwa uczniów.
 

I. Cele I Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego "Klio 2015":

- popularyzacja i poszerzanie wiedzy na temat najwybitniejszych postaci polskiej państwowości;

- kultywowanie szacunku i kształtowanie właściwej postawy dla osiągnięć wielkich Polaków;

- kształtowanie postawy patriotyzmu i poczucia jedności narodowej;

- pomoc dla nauczyciela w urozmaiceniu zajęć lekcyjnych i umożliwieniu zewnętrznej oceny wiedzy uczniów.

II. Formy I Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Klio 2015":


test wiedzy – składa się z 40 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru i 1 pytania otwartego; zróżnicowana skala trudności daje szansę na wzięcie w nim udziału jak największej liczbie uczniów; czas testu - 60 minut;

- konkurs prac plastycznych – ukazanie życia i dorobku wielkich Polaków będących przedmiotem konkursu (portret, scena z życia postaci, miejsca z nimi związane itp.); format A4; kryteria oceny prac plastycznych to : wkład pracy, własna wizja, walory artystyczne, zgodność z tematyką konkursową; technika dowolna: malarstwo, rysunek, grafika oraz techniki mieszane, z wyjątkiem technik przestrzennych i przyklejanych elementów takich jak np.; piasek, muszelki, ziarna zbóż itp. 

- konkurs fotograficzny "Polska w obiektywie" czyli sfotografowanie obiektu historycznego (np. zamku, pałacu, dworku szlacheckiego, kościoła, cmentarza, starej fabryki), krajobrazu przyrody, mile widziane nawiązanie do postaci będących przedmiotem konkursu; każdy uczestnik może nadesłać tylko 1 zdjęcie; format zdjęć: nie większy niż 20 x 30cm (A-4); kryteria oceny: walory artystyczne i techniczne pracy. 
Prace plastyczne i fotograficzne muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem autora.

III. Warunki uczestnictwa w I Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Klio 2015"

Konkurs jest samofinansujący. Z pozyskanych środków zapewniane są nagrody i obsługa techniczna konkursu. Warunkiem uczestnictwa jest wpłata na rachunek bankowy organizatorów konkursu wynosząca:


- test wiedzy – 7 zł od osoby;

- konkurs prac plastycznych – 7 zł od osoby;

- konkurs fotograficzny – 7 zł od osoby.


Uczniowie chcący wziąć udział zarówno w teście, jak i konkursie prac plastycznych oraz konkursie fotograficznym wnoszą opłatę za każdą formę konkursową osobno. Szkolny Organizator Konkursu ma prawo zebrać dodatkową kwotę zależną od ilości uczniów, którą przeznaczy na obsługę konkursu (przesyłka pocztowa, opłata bankowa).

Warunkiem udziału szkoły w konkursie jest zgłoszenie minimum 7 uczestników (w jednej kategorii lub łącznie w 2 lub 3 kategoriach). Szkoły liczące poniżej 100 uczniów zgłaszają min. 5 uczestników.

Szkoła, która zgłosi do udziału w konkursie min. 20 uczestników jest uprawniona do zgłoszenia dodatkowego uczestnika, który nie będzie musiał wnosić opłaty konkursowej (kryterium - trudna sytuacja materialna uczestnika).


IV. Zadania Szkolnego Organizatora I Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Klio 2015”

Szkolny Organizator Konkursu (nauczyciel koordynujący prace związane z konkursem) jest zobowiązany:


- ogłosić konkurs wśród społeczności uczniowskiej;

- powiadomić innych nauczycieli o konkursie (korelacja język polski, historia, plastyka);

- przyjąć zgłoszenia uczniów deklarujących chęć uczestnictwa oraz wpłaty pieniężne;

- dokonać wpłaty na rachunek bankowy organizatorów do 16.03.2015r.


DANE DO PRZELEWU (kwotę można przelać z własnego rachunku bankowego)

Nazwa odbiorcy

Centrum Edukacji Historycznej „KLIO”

ul. Blankowa 36/8, 58 – 316 Wałbrzych

Nr rachunku odbiorcy

25 1020 5095 0000 5102 0106 3163

Kwota

zależnie od liczby uczniów biorących udział w konkursie

Nazwa zleceniodawcy

dane adresowe szkoły np. Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku, ul Szewska 1, 19-300 Ełk

Tytuł wpłaty

Prosimy wpisać imię i nazwisko Szkolnego Organizatora Konkursu, liczbę uczestników i formy konkursu, np. Jan Nowak za 7 testów+5 prac plast.+5 prac foto. oraz adres szkoły


 

- przesłać kartę zgłoszeniowąPROSIMY O WYBÓR TYLKO JEDNEJ Z FORM ZGŁOSZENIA:

POCZTĄ na adres Centrum Edukacji Historycznej „Klio”, ul. Blankowa 36/8, 58-316 Wałbrzych

FAXEM pod numerem telefonu 746665382

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na stronie internetowej www.cehklio.webd.pl


- przeprowadzić konkurs i odesłać prace konkursowe wraz z imienną listą na adres organizatora;

- przekazać uczniom osiągnięte przez nich wyniki i nagrody.

V. Terminarz I Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego ”Klio 2015”:


do 16.10.2015 – dokonanie wpłat na konto organizatora, przesłanie karty zgłoszenia;

do 20.11.2015 – dostarczenie drogą pocztową testów konkursowych do szkół;

24.11.2015 (wtorek) – PRZEPROWADZENIE KONKURSU W SZKOŁACH;

do 25.11.2015 – odesłanie testów, prac plastycznych oraz fotograficznych na adres organizatora;

do 17.12.2015 – ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej;

styczeń 2016 – wysłanie wyników i dyplomów oraz nagród do szkół.

 

VI. Nagrody I Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego "Klio 2015"


Kategoria - Test

Kategoria – Praca Plastyczna

I miejsce w kraju – TABLET

II miejsce w kraju – SMARTWATCH

III miejsce w kraju – SMARTFON

IV miejsce w kraju - CZYTNIK E-BOOK

I miejsce w województwie - NAGRODA KSIĄŻKOWA

HONORUJEMY MIEJSCA EX-AEQUO

I miejsce w kraju – TABLET

II miejsce w kraju – SMARTWATCH

III miejsce w kraju – SMARTFON

IV miejsce w kraju - CZYTNIK E-BOOK

I miejsce w województwie - NAGRODA KSIĄŻKOWA

Kategoria – Konkurs Fotograficzny

Nagrody Pocieszenia

I miejsce w kraju – TABLET

II miejsce w kraju – SMARTWATCH

III miejsce w kraju – SMARTFON

IV miejsce w kraju - CZYTNIK E-BOOK

I miejsce w województwie - NAGRODA KSIĄŻKOWA


Wśród wszystkich uczestników konkursu

ATRAKCYJNE NAGRODY RZECZOWE.
               Nagroda GŁÓWNA -
              GRA WIEDŹMIN III

Każdy uczeń otrzyma DYPLOM UCZESTNICTWA, uczeń za I miejsce w szkole DYPLOM LAUREATA.

Szkolni Organizatorzy Konkursu

Szkolny Organizator Konkursu, który zgłosi największą liczbę uczniów (min.100) otrzyma TABLET

Wśród pozostałych Szkolnych Organizatorów Konkursu zostaną rozlosowane następujące nagrody:
- za zgłoszenie min. 80 uczniów - SMARTFON
- za zgłoszenie min. 60 uczniów - SMARTWATCH
- za zgłoszenie min. 40 uczniów - CZYTNIK E-BOOK
- za zgłoszenie min. 20 - APARAT CYFROWY

Ponadto każdy Szkolny Organizator Konkursu otrzyma ZAŚWIADCZENIE o byciu jego współorganizatorem.


VII. Literatura konkursowa: podręczniki do historii, wydawnictwa tematyczne, Internet, encyklopedie.

VIII. Zagadnienia konkursowe Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Klio 2015”:

1. Bolesław Chrobry: przejęcie władzy, św. Wojciech, zjazd w Gnieźnie, koronacja.

2. Kazimierz III Wielki: polityka wewnętrzna (edukacja, obronność, sądownictwo), polityka zagraniczna (uczta u Wierzynka, układy z Czechami, Węgrami).

3. Tadeusz Kościuszko: pobyt w USA, insurekcja.

4. Jan Paweł II: dzieciństwo, lata wojny, Karol Wojtyła jako ksiądz, biskup, kardynał, papież, zamach, symbole papieskie, pielgrzymki do Polski, testament, beatyfikacja, kanonizacja.


IX. SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN i inne ważne informacje dostępne są na: www.cehklio.webd.pl


X. KONTAKT : pn-pt w godz.14.30-17.30 pod nr tel. 501574731 lub e- mail : kontakt@cehklio.webd.pl